Årsmøte

Årsmøte

ÅRSMØTE I RSLK Innkalling til årsmøte i Rørvik svømme og livredningsklubb. Årsmøtet avholdes på Leia Cafe den 24.03.15 kl. 19:00. Saker som ønskes tatt opp sendes til styret senest 16.03.15. Sakene sendes til: Yngve.rosenvinge@proffice.no Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på www.rslk.no og rslk sin facebook-side en uke før årsmøtet. Med vennlig hilsen Styret Les mer

Politiattester for trenere

Politiattester for trenere

Krav om politiattest i Rørvik svømme & Livrednings klubb.(RS&LK) Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller… Les mer