STYRET

Stilling
Navn
Kontakt
Leder
Yngve Rosenvinge
400 21 589
Kasserer
Line Severeide
909 73 433
Sekretær
Laila Aune Hellesø
917 93 734
Styremedlemmer
Halldis Dekkerhus
Renate Sæternes
Kirsti Nygård
416 37 527
952 04 753
970 09 637

 

UTVALG

Stilling
Navn
Kontakt
Sportsutvalg
Bodil Davidsen
Jessyl Diaz Bull
Kirsti Nygård
991 65 964
472 99 978
970 09 637
Arrangementutvalg
Christian Bruseth
Grete Johansen
Haldis Dekkerhus
905 80 736
907 66 037
416 37 527
Økonomiutvalg
Line Severeide
Annette Wannebo
909 73 433
915 77 556
Påmelding / IT
Kristen Høyforslett
952 86 800